VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN CỦA SẢN PHẨM

Đối với Dược Khoa chúng tôi, sức khỏe cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới có chất lượng cao, xây dựng hệ thống chuỗi giá trị sản phẩm từ nguồn vào đến người tiêu dùng, mở rộng nhà máy sản xuất theo hướng chuẩn hoá, áp dụng các thành tựu công nghệ hiện đại.

SẢN PHẨM YAOCARE BABY

Phiếu công bố sản phẩm YAOCARE BABY của Bộ Y Tế

Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm YAOCARE BABY của VIỆN PASTEUR

SẢN PHẨM YAOCARE BABY PLUS